Union Jack Randers Havn logo

Drone

HAVNEINFO | DRONEFLYVNING

Ved brugen af droner på Randers havn skal nedenstående procedurebeskrivelse følges ved hver enkel anmodning om flyvetilladelse.
 
  • Randers Havn henholder sig til bekendtgørelse 1256 af 24/11-2017 (Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssig område)
  • Flyvning med drone på Randers Havn, uanset formålet, må kun foregå med Randers Havns tilladelse (gives af Port Security Officer via email:security@randershavn.dk)
  • Randers Havn skal samtidig med fremsendelse af ansøgning se autorisation for drone og dronefører
  • Randers Havn forbeholder sig ret til at vurdere om en ønsket droneflyvning vil genere andre interesser på havnens/kunders område og herfra beslutte om flyvningen kan foretages (blandt andet i henhold til bekendtgørelse 1190, Bekendtgørelse af lov om TV-overvågning)
  • Tilladelser gives kun som engangstilladelse (Der skal ansøges hver gang flyvning ønskes foretaget)

Marinetraffic.com

Vandstand

Masterplan

Strømninger

RANDERS HAVN
Havnekontoret
Ny Havnevej 20
8960 Randers SØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2024)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin
BEMÆRK NY ADRESSE!
Havnekontoret, Ny Havnevej 20,
8960 Randers SØ