Union Jack Randers Havn logo

Lystbåd

LYSTBÅDEHAVN | INTRO

Det første besøg
For den, der sejler til Randers Lystbådehavn første gang, kan det i dagslys være lidt vanskeligt at finde fjordmundingen. Når man ude fra Kattegat nærmer sig det lavvandede område ved Randers Fjord, ses kysten ubrudt, og gør det derfor vanskeligt at skelne, hvor den smalle indsejling er.

Randers Fjord ligner en bred å eller flod, og det er jo faktisk også Gudenåens fortsættelse, der sejles på.

Der er 7 meter dybt i renden, idet der kommer en del fragtskibe til og fra Randers. Afmærkningen er derfor perfekt og ikke "udrydningstruet" på grund af besparelser som i andre små fjorde.
Randers Fjord har tidevand, så strømmen løber skiftevis ud og ind nogenlunde regelmæssigt, men dog påvirket af vinden. Hvis man ønsker oplysninger om de forventede højvande og lavvande i fjorden, kan oplysninger findes under menupunkt Vejret - Forventede højvandstider.

Det grønne landskab
Inde bag fjordens munding ses, i det grønne landskab med marker og levende hegn, nogle få huse, der udgør bebyggelsen ved den lille fiskeri- og lystbådehavn Udbyhøj Nord. En lille sort-hvid færge krydser fjorden, og ved færgelejet på sydsiden ligger en anden lystbådehavn, 

Udbyhøj Syd
Ved Udbyhøj Syd er der rester af en skanse fra englænderkrigen (1807 - 14), idet danske kapere og kanonbåde brugte det lavvandede område som tilflugtssted, hvor engelske krigsskibe ikke kunne komme ind.
 
Udbyhøj Lystbådehavn
Udbyhøj Lystbådehavn ligger naturskønt ved Randers Fjords udmunding i Kattegat - omgivet af fjord, hav og en skøn strand.
I starten af 1900-tallet satte fiskeriet i Udbyhøj for alvor ind, og blev hurtigt en yderst vigtig levevej for de lokale. Havnen blev indtil ca. 1915 brugt af Randers Havn som vinterhavn, så varer kunne lodses i Udbyhøj og køres til Randers i de strenge vintre, hvor fjorden frøs helt til. Idag er havnen hovedsagelig lystbådehavn.
Du kan få mere information om lystbådehavnen, ved at gå ind på hjemmesiden Udbyhøj Lystbådehavn. Her kan du læse mere om bådpladser Naturpark Randers Fjord og meget andet.

Kanalen
Den videre sejlads foregår gennem et flot grønt landskab med siv og flade enge ved kysterne. Bagved er der bløde grønne bakker, de gamle kystskrænter fra stenalderen, hvor der gror lidt småskov. Der ses meget få huse.

3-4 sømil inde kommer man til Kanalen, et snorligt stykke, der er gravet gennem sivskoven. Bredderne holdes af pæle. Et kønnere naturligt løb, Raden, går med 2,5-3 m. dybde vest om kanalen og den lange smalle kanalø. Dette løb er i sommertiden afmærket med gule bøjer. Kanaløen har lidt buskads og græs, da det er forbudt at fortøjre i Kanalen, har de lokale klubber en lille anløbsbro på vestsiden med 2,5 m. dybde. Stedet er meget benyttet af lokale sejlere.

Danmarks mindste færgerute
Ved kanalens sydende passeres Danmarks mindste færgerute mellem Mellerup på vestsiden og Voer på østsiden, hvor fjorden er ca. 400 m. bred. Ved Voer er der mulighed for at opleve Naturcenter Randers Fjord, der ligger kun 300 m. fra færgelejet. På modsat side lidt nord for Mellerup færgelejet ligger Mellerup lystbådehavn. På den videre sejlads vil man opleve en række af vindmøller, der står inde på de flade enge på øst-bredden, hvor fjorden deler sig i den ganske lavvandede Grund Fjord mod øst, og den smallere Randers Fjord mod vest. Her ligger den lille, hyggelige Uggelhuse havn mellem grønne sivskove. Fra Uggelhuse til Randers føler man virkelig, at man sejler på Gudenåen. Der er smalt med pæle, faskiner og sivskove på begge bredder. De røde og grønne sømærker står kun 2-4 m. fra faskinerne, og selve "lysbøjerne" står inde på land.

Sejlklubberne
Efter ca. 5 sømil i dette spændende farvand ser man byens huse og røde tegltage over sivene. En sømil før selve Randers ligger Dronningborg Lystbådehavn ved en sivkranset bredning ud til Gudenåen. Herefter kommer Randers Fiskerihavn, Motorbådsklubben af 1943, Randers Træskibslaug, Randers Roklub, Randers Sejlklub, Sejl- og motorbådsklubben Fjorden samt Randers Mortorbådsklub.

Du kan få en nærmere beskrivelse af de enkelte klubber ved at vælge fra menuen for oven.

Velfortøjret i Randers
Når båden er vel fortøjret i Randers, så gå en tur op i byen og se på det spændende gågadesystems (Danmarks ældste) mange forskellige hyggelige små butikker. Her er der mulighed for at gøre en god handel.

I weekenden er der også mulighed for at besøge nogle af byens attraktioner, hvoraf Randers Regnskov er en af Kronjyllands mest spændende.
Besøg endvidere det eneste Elvis Museum uden for USA - med mere end 1.500 effekter,  blandt andet flere af Elvis´s egne ejendele - Elvis museet
I Kulturhuset finder du både bibliotek, Kulturhistorisk Museum og Kunstmuseum. Randers kan også byde på Håndværksmuseet Kejsergaarden, som er en del af Kulturhistorisk Museum placeret i et gammelt renoveret pakhus. Desuden er musik- og teaterhuset "Værket" et besøg værd. Det samme er byens mange smukke kirker, eksempelvis Sct. Mortens Kirke og Dronningborg Kirke.

Vil du vide mere om byen kan du vælge Randers Kommunes egen hjemmeside.

Velkommen til Randers og fortsat rigtig god sejlersæson!
 

 

Marinetraffic.com

Vandstand

Masterplan

Strømninger

RANDERS HAVN
Havnekontoret
Ny Havnevej 20
8960 Randers SØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2024)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin
BEMÆRK NY ADRESSE!
Havnekontoret, Ny Havnevej 20,
8960 Randers SØ