Union Jack Randers Havn logo

Gravko

HAVNEINFO | GRAVETILLADELSER

Opgravning på Randers Havns arealer
Inden der graves på Randers Havns arealer skal du have tilladelse af Randers Havn. Til dette benyttes
ansøgningsskemaet til højre på denne side.

Skemaet sendes til Randers Havn mail@randershavn.dk i udfyldt stand og skal være os i hænde 8
arbejdsdage før arbejdet påbegyndes.

Ansøger vil modtage en godkendelse til opgravning hvorefter opgravningen kan påbegyndes.

Efter endt gravearbejde skal der fremsendes færdigmeddelse af arbejdet.

Ved akutte opgaver, rørsprængning og lignende udføres arbejdet og gravetilladelse søges
bagefter.

Regler for opgravning på Randers Havns arealer er de samme som er gældende for opgravning i
Randers Kommunes arealer. https://erhverv.randers.dk/tilladelser-og-bevillinger/gravearbejde/
Randers Havn følger Randers Kommunes retningslinjer vedr. opkrævning af beløb til dækning af
slidlag. Prisliste kan ses på Randers Kommunes hjemmeside.


 

PDF
Gravetilladelse
Ansøgningsskema til gravetilladelse for ledningsanlæg
 

RANDERS HAVN
Havnekontoret
Ny Havnevej 20
8960 Randers SØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2024)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin
BEMÆRK NY ADRESSE!
Havnekontoret, Ny Havnevej 20,
8960 Randers SØ