Union Jack Randers Havn logo

Sejlklubben

LYSTBÅDEHAVN | SEJLKLUBBER

En sømil før selve Randers Havn ligger Dronningborg Lystbådehavn ved en sivkranset bredning ud til Gudenåen. Herefter kommer Randers Fiskerihavn, Motorbådsklubben af 1943, Randers Træbåds Laug, Randers Roklub, Randers Sejlklub, Sejl- og motorbådsklubben Fjorden samt Randers Mortorbådsklub 1933.

De fleste af klubberne har egen hjemmeside, og nedenfor kan du finde et link til de klubber der har egen hjemmeside. Har du spørgsmål vedrørende de enkelte klubber, skal du rette henvendelse til formændene i de respektive klubber

DRONNINGBORG BÅDE-LAUG
Fjordvej 31
8930 Randers NØ
tlf.8642 9543
Formand Martin Harboe
www.dronningborg-baadelaug.dk/
 
RANDERS FISKERIFORENING AF 1937

Tronholmen 65
8960 Randers SØ
Formand, Jan Lajer
Tlf.: 20480990
www.randersfiskeriforening.dk
 
MOTORBÅDSKLUBBEN AF 1943
Bådvænget 14
8930 Randers NØ
tlf. 86439949
Formand Birger Jensen
tlf. 30231473
www.motorbaadsklubbenaf1943.dk
 
RANDERS TRÆ BÅDS LAUG
Fjordgade 10B
8930 Randers NØ
Formand Jesper Andreassen
Tlf.: 30302240
 
RANDERS ROKLUB
Fjordgade 20
8930 Randers NØ
tlf. 86420884
Formand Morten Hohwü
www.randersroklub.dk
 
RANDERS SEJLKLUB
Toldbodgade 14
8930 Randers NØ
tlf. 40174737 
Formand Peter Kjær
www.randerssejlklub.dk
 
FJORDEN
Toldbodgade 12
8930 Randers NØ
Formand Ulrich Christensen
www.fjorden-randers.dk

VETERANSKIBET LILLEBJØRN
www.lillebjorn.dk

RANDERS MOTORBÅDSKLUB 1933
8940 Randers SV
Tlf: 22842607
rmk1933@live.dk
Formand Tage Hartvig Pedersen
www.rmk1933.dk

 

 

 

Marinetraffic.com

Vandstand

Masterplan

Strømninger

RANDERS HAVN
Havnekontoret
Ny Havnevej 20
8960 Randers SØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2024)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin
BEMÆRK NY ADRESSE!
Havnekontoret, Ny Havnevej 20,
8960 Randers SØ