Union Jack Randers Havn logo

Gudenåen

LYSTBÅDEHAVN | GUDENÅSYSTEMET

Gudenåen og de mange søer giver enestående mulighed for at sejle og opleve naturen fra vandsiden.

På en del af Gudenåen og de store søer, som Gudenåen løber igennem, må man sejle med sejlbåd, og på flere af de mindre åer og søer må man sejle med kano, kajak og robåd uden motor

I Gudenåen er der en hastighedsgrænse på 8 knob generelt - i snævringerne og i Remstrup Å og i Silkeborg Langsø er hastighedsgrænsen 5 knob. Bestemmelserne om sejlads er fastlagt i regulativerne for de enkelte vandløb og søer.

Alle motor- og sejlbåde skal være markeret med et synligt registreringsnummer for at sejle lovligt på Gudenåen og søerne. Både, der ikke er hjemmehørende skal føre et gæstenummer.
 
PDF
Folder vedr. brugerbetaling
 
PDF
Regler for registrering af både
 

RANDERS HAVN
Havnekontoret
Ny Havnevej 20
8960 Randers SØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2024)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin
BEMÆRK NY ADRESSE!
Havnekontoret, Ny Havnevej 20,
8960 Randers SØ