Union Jack Randers Havn logo
  • Billed af havnen
  • Billed af havnen
  • Billed af havnen
RANDERS HAVN | EN ATTRAKTIV TRAFIKHAVN

Randers Havn udgør en markant betydning for den regionale økonomi og beskæftigelse i Randers Kommune, det viser oplandsanalyse foretaget af Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning for Danske Havne – brancheorganisation for erhvervshavne.

Randers Havn har fået foretaget en oplandsanalyse, som viser sammenhængen mellem de aktiviteter, som havnen har haft over kaj og indkomstdannelsen. Oplandsanalysen fra SDU og CRT tydeliggør havnens betydning for den lokale og regionale økonomi. Analysen måler Randers Havns regionaløkonomiske betydning i forhold til beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu.

Oplandsanalysen af Randers Havn viser, at havnen direkte og indirekte skaber en beskæftigelse, der svarer til 2.376 arbejdspladser. Omregnet, er 5,8 procent af kommunens beskæftigelse skabt af aktiviteterne på Randers Havn.

Aktiviteterne medfører endvidere en lokal- og regionaløkonomisk værditilvækst på 1.173 mio. kroner. Det svarer til en andel på næsten 6% procent af den samlede værditilvækst i Randers Kommune. Værditilvækst er driftsindtægter for havnens opland fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester. Tilvæksten udtrykker med andre ord den værdiskabelse, der finder sted i erhvervet.

Randers Havns beskæftigelsesvirkninger og værditilvækst er grundlag for et skatteprovenu (indkomsts-, virksomhedsskatter, moms etc.) på 366 mio. kroner, det udgør 3,4 procent af det samlede skatteprovenu for Randers Kommune.

 

Randers havn
Randers Havn ligger ved Kattegat, Randers Fjord - 56°27,7'N 10°03,7'E


Hurtig indsats er afgørende og kan redde liv, hvis nogen er faldet i vandet, eller ligger livløs i havnen. Brug 2 minutter på at se filmen ”Kan du bruge havnens redningsudstyr?” og bliv klogere på, hvordan du bruger redningshagen, redningskransen eller løfter en bevidstløs person op af vandet med den løse stige. Filmen er en del af projekt Sikker Havn, af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der er støttet af TrygFonden. 

RANDERS HAVN
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
CVR nr: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk

ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster, skibs/godsangivelse og persondata

Forretningsbetingelser (2023)
Forretningsbetingelser (2022)
Godsangivelse
Data fra kameraer
Data fra ID-kort

Admin