Union Jack Randers Havn logo
  • Billed af havnen
  • Billed af havnen
  • Billed af havnen
EN ATTRAKTIV TRAFIKHAVN [UK version]
Randers Havn danner grundlag for en lang række virksomheder, hvoraf størstedelen er afhængig af havnens services og faciliteter. Virksomhederne danner grundlag for en samlet beskæftigelse på ca. 600 personer, mens der i afledte erhverv er ca. 600 beskæftigede. 

Sammenlagt giver Randers Havn således anledning til en beskæftigelse på godt 1.200 personer. Disse arbejdspladser har en produktionsværdi på ca. 1,6 mia. kr. og skaber indkomster på knap 800 mio. kr.
Havnen består af Nordbassin og Sydbassin (Gudenåløbet), der er delt ved en E-W-gående pier. Bredden af den uddybede rende over barren og indtil Udbyhøj 50-30 m, i det øvrige sejlløb mindst 22 m.

Dybden i sejlløbet fra indsejlingen til Randers Fjord og til havnen 7,0 m, i Nordbassin 7,0 m og i Sydbassin indtil 7,0 m (se plan). Da der sker tilmudring på visse strækninger, kan de anførte dybder ikke altid påregnes at være til stede, men vil ved den 4-5 årige planlagte uddybning forsøges opretholdt.

 


Randers Havn ligger ved Kattegat, Randers Fjord - 56°27,7'N 10°03,7'E
ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.
RANDERS HAVN
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
SE NR.: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk
ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.
DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster og skibs/godsangivelse

Forretningsbetingelser
Godsangivelse


 
RANDERS HAVN
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
SE NR.: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk
ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.
DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster og skibs/godsangivelse

Forretningsbetingelser
Godsangivelse
Admin