LYSTBÅDEHAVN | SEJLKLUBBER

En sømil før selve Randers Havn ligger Dronningborg Lystbådehavn ved en sivkranset bredning ud til Gudenåen. Herefter kommer Randers Fiskerihavn, Motorbådsklubben af 1943, Randers Træbåds Laug, Randers Roklub, Randers Sejlklub, Sejl- og motorbådsklubben Fjorden samt Randers Mortorbådsklub 1933.

De fleste af klubberne har egen hjemmeside, og nedenfor kan du finde et link til de klubber der har egen hjemmeside. Har du spørgsmål vedrørende de enkelte klubber, skal du rette henvendelse til formændene i de respektive klubber

DRONNINGBORG BÅDE-LAUG
Fjordvej 31
8930 Randers NØ
tlf.8642 9543
Formand Martin Harboe
www.dronningborg-baadelaug.dk/
 
RANDERS FISKERIFORENING AF 1937

Tronholmen 65
8960 Randers SØ
Formand, Ole Steen Jensen
Tlf.: 20453623
www.randersfiskeriforening.dk
 
MOTORBÅDSKLUBBEN AF 1943
Bådvænget 14
8930 Randers NØ
tlf. 86439949
Formand Martin Sand Sørensen
tlf. 24674411
www.motorbaadsklubbenaf1943.dk
 
RANDERS TRÆ BÅDS LAUG
Fjordgade 10B
8930 Randers NØ
Formand Jesper Andreassen
Tlf.: 30302240
 
RANDERS ROKLUB
Fjordgade 20
8930 Randers NØ
tlf. 86420884
Formand Poul Chr. Andersen
www.randersroklub.dk
 
RANDERS SEJLKLUB
Toldbodgade 14
8930 Randers NØ
tlf. 86418495  
Formand Ole Uglsøe Christensen
www.randerssejlklub.dk
 
FJORDEN
Toldbodgade 12
8930 Randers NØ
Formand Ulrich Christensen
www.fjorden-randers.dk

VETERANSKIBET LILLEBJØRN
www.lillebjorn.dk

RANDERS MOTORBÅDSKLUB 1933
Brotoften 2A
8940 Randers SV
Tlf: 86427670
Formand Uffe Lund Rasmussen
www.rmk1933.dk

 

 

 RANDERS HAVN
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
SE NR.: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk
ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster og skibs/godsangivelse

Forretningsbetingelser
Godsangivelse

Admin