STRØMNINGER | HAVNENS MAGASIN
 

22. udgave

23. udgave

21. udgave

20. udgave

19. udgave

18. udgave

17. udgave

16. udgave

15. udgave

14. udgave

13. udgave

12. udgave

11. udgave

10. udgave

9. udgave

8. udgave

7. udgave

6. udgave

5. udgave

4. udgave

3. udgave

2. udgave

1. udgave

 
Randers Havn udgiver et magasin - STRØMNINGER - som skal være med til at kaste lys over havnens rolle i byen. Det skal give byens borgere og alle interesserede et indblik i og bedre adgang til et af Østjyllands kraftcentre.

 
RANDERS HAVN
Kulholmsvej 1
8930 Randers NØ
Tlf. +45 86 42 10 57 (24 timer)
SE NR.: 73 98 13 28
P NR.: 100 335 79 77
mail@randershavn.dk
ORGANISATION
Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn med en havnebestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer, en repræsentant for arbejdstager samt en repræsentant for arbejdsgiver.

Den daglige ledelse varetages af havnedirektøren.
LODS
Rekvireres fra:
Danpilot Lodseriet Danmark
Tlf.: +45 6325 6666
Email: danpilot@danpilot.dk
Web: www.danpilot.dk

Lodsmødested uden for barren ved anduvningslystønden er vist i søkortene.

DOKUMENTER
Her kan du hente dokumenter vedr. forretningsbetingelser, takster og skibs/godsangivelse

Forretningsbetingelser
Godsangivelse

Admin